دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
logo titlefa title
home
1398/06/13 آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم :تامين نيروي انساني
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم :تامين نيروي انساني

 

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در نظر دارد امور مربوط به تامين نيروي انساني خدماتي خود را از طريق مناقصه عمومي براي مدت يك سال به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان ميتوانند پس از انتشار آگهي حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكت پيشنهادي به دبيرخانه دانشگاه به آدرس: كاشان بلوار قطب راوندي خيابان استادان كد پستي:8715998151 و يا به آدرس اينترنتي www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمايند. جهت شركت در مناقصه واريز مبلغ 000,500 ريال بابت خريد اسناد و مبلغ 000,000,50 ريال بابت تضمين شركت در مناقصه به شماره حساب سيبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسلامي كاشان يا ارائه ضمانت نامه بانكي معادل آن الزامي است . هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد و دانشگاه در رد يا قبول هريك يا تمامي پيشنهاد ها مختار است . تلفن سايراطلاعات: داخلي 743-55540055-031 -09132613849

تعداد بازدید: 645
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal