دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
logo titlefa title
home
1398/09/27 آگهي مزايده عمومي :محل انتشارات و كتابفروشي
آگهي مزايده عمومي :محل انتشارات و كتابفروشي

 

آگهي مزايده عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در نظر دارد محل انتشارات و كتابفروشي خود را از طريق مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا كليه متقاضيان ميتوانند با واريز مبلغ 000,000,18 ريال به عنوان تضمين شركت در مزايده به شماره حساب سيبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسلامي كاشان يا ارائه ضمانت نامه بانكي، جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمايند و حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهي اسناد مربوطه را تحويل دبيرخانه دانشگاه و يا از طريق پست پيشتاز به آدرس: كاشان بلوار قطب راوندي خيابان استادان كد پستي:8715998151 يا صندوق پستي:433/87135 ارسال نمايند. تلفن سايراطلاعات: داخلي 743-55540055-031 -09132613849

شرايط:

1-هزينه خريد اسناد براي هر مزايده 000,500 ريال مي باشد كه ميبايست پس از اخذ شناسه پرداخت از امور مالي دانشگاه به شماره حساب سيبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسلامي كاشان واريز گردد .

2-هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.

3-دانشگاه در رد يا قبول هريك يا تمامي پيشنهادات مختار است .

 


 
دريافت اسناد

 

تعداد بازدید: 1003
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal