دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
logo titlefa title
home
1398/11/21 زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98
زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98
زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده سما  واحد کاشان
 

روز و تاریخ

8 تا 10

10 تا 12

13 تا 15

15 تا 17

17 تا 7  صبح روز بعد

یکشنبه 98/11/27

کاردانی  پیوسته مکانیک خودرو ، نساجی ،تاسیسات 96 وما قبل

 

کارشناسی   طراحی لباس ، مکانیک ، نساجی  ،حقوق ، روانشناسی ، پرستاری  و علوم آزمایشگاهی   96و  ما قبل

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو ، نساجی. تاسیسات  96 و  ما قبل

 

ارشد مکاترونیک،تبدیل انرژی، سیستمهای انرژی ،پلیمر، شیمی ، نساجی  ، روانشناسی و حقوق            (96 و ماقبل)

دکتری تبدیل انرژی96وماقبل

کاردانی پیوسته  ساختمان و             تربیت بدنی96وما قبل

 

کارشناسی  عمران و مهندسی پزشکی  96   وما قبل

 

ناپیوسته عمران 96 وما قبل

 

ارشد عمران

(96 و ما قبل)

 

 دکتری سازه 96 و ماقبل

کاردانی پیوسته

 الکتروتکنیک وکامپیوتر و گرافیک و معماری  96 وما قبل

 

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار،           سخت افزار، فناوری اطلاعات ، معماری و برق 96 وما قبل

 

ناپیوسته نرم افزار، معماری و برق قدرت 96 وما قبل

ارشد معماری، مخابرات، کامپیوتر و قدرت (96 و ماقبل)

دکتری کامپیوترو برق 96 و ماقبل

کاردانی پیوسته

حسابداری96 وما قبل

کارشناسی   حسابداری صنایع،‌مدیریت و

پلیمر 96  وما قبل

ناپیوسته   حسابداری   96 وما قبل

 

ارشد   حسابداری ، ادبیات ،     مدیریت (صنعتی و بازرگانی) و الهیات                (96 و ماقبل)

 

دکتری   ادبیات ، حسابداری ، مدیریت صنعتی ، مهندسی مالی و الهیات          (96 و ماقبل)

کلیه ورودی هاییکشنبه 98/11/27

دوشنبه98/11/28

کاردانی  پیوسته مکانیک خودرو ، تاسیسات و نساجی   97       

                     

کارشناسی  مکانیک، نساجی ،حقوق ، طراحی لباس،   علوم آزمایشگاهی ، پرستاری ، روانشناسی 97

ارشد مکاترونیک، تبدیل انرژی،    طراحی کاربردی ، پلیمر،  نساجی، شیمی،  سیستمهای انرژی، حقوق و روانشناسی 97

ناپیوسته مکانیک خودرو ، نساجی. تاسیسات  97

دکتری تبدیل انرژی  97

کاردانی پیوسته   ساختمان و           تربیت بدنی97

 

کارشناسی  عمران  و مهندسی پزشکی و مترجمی زبان 97

 

ارشد عمران (سازه-زلزله)97

 

ناپیوسته عمران 97

 

دکتری مهندسی سازه 97

کاردانی پیوسته

 الکتروتکنیک، معماری ، گرافیک وکامپیوتر97    

     

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار،          سخت افزار، برق ، فناوری اطلاعات ، معماری 97

 

ارشد  معماری، مخابرات، قدرت،      فناوری اطلاعات و کامپیوتر 97

ناپیوسته نرم افزار، معماری و برق قدرت 97

دکتری، کامپیوتر- برق قدرت و مخابرات 97

کاردانی پیوسته

حسابداری97

 

کارشناسیحسابداری، پلیمر ، مدیریت (صنعتی بازرگانی ) و صنایع   97                                            ارشد حسابداری،  ادبیات ،مدیریت(صنعتی-بازرگانی)

و الهیات 97

ناپیوسته   حسابداری  97

 

دکتریحسابداری و ادبیات

الهیات ،مهندسی مالی و مدیریت صنعتی97

کلیه ورودی های  دوشنبه98/11/28

سه شنبه

98/11/29

   کاردانی  پیوسته مکانیک خودرو ، تاسیسات و نساجی98

 

کارشناسی  مکانیک، حقوق،  نساجی ،روانشناسی، پرستاری ،                    علوم آزمایشگاهی ،    مهندسی بهداشت محیط و طراحی لباس 98

 

ارشد مکاترونیک، تبدیل انرژی، طراحی کاربردی ، پلیمر،  نساجی، شیمی،  سیستمهای انرژی، حقوق و روانشناسی 98

 

ناپیوسته مکانیک خودرو ، نساجی. تاسیسات 98

دکتری تبدیل انرژی 98                      

 

کاردانی پیوسته   ساختمان و            تربیت بدنی98

 

کارشناسی  عمران و                    مهندسی پزشکی و    مترجمی زبان98 

 

ارشد عمران (سازه-زلزله) 98

 

ناپیوسته عمران و تربیت بدنی و گرافیک 98

 

دکتری مهندسی سازه 98

 

کاردانی پیوسته

 الکتروتکنیک، معماری ، گرافیک وکامپیوتر98     

 

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار،          سخت افزار، برق ، فناوری اطلاعات و   معماری 98

 

ارشد  معماری، مخابرات، قدرت،      فناوری اطلاعات و کامپیوتر 98

 

ناپیوسته نرم افزار ، معماری و برق قدرت98

 

دکتری، کامپیوتر- برق قدرت و مخابرات، 98

کاردانی پیوسته

حسابداری98

 

کارشناسی ،حسابداری، پلیمر ، مدیریت (صنعتی - بازرگانی )وصنایع   98                                     

 

ارشد حسابداری،  ادبیات ،مدیریت(صنعتی-بازرگانی)

و الهیات 98

 

ناپیوسته حسابداری98

 

دکتریحسابداری و ادبیات، الهیات ،مهندسی مالی و مدیریت صنعتی 98

 

کلیه ورودی هایسه شنبه 98/11/29

 

کلیه ورودی ها  (چهارشنبه 98/11/30  و  پنج شنبه98/12/01 )

 
 
تعداد بازدید: 1053
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal