دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
logo titlefa title
home
1398/11/23  معرفی سرای نوآوری فرش ماشینی
معرفی سرای نوآوری فرش ماشینی
 

باسمه تعالی

معرفی سرای نوآوری

مقدمه

    در راستای تحقق بند 5 سیاسیت های کلی علم وفناوری ابلاغی مقام معظم رهبری ، به ویژه بند های 1 و2 ، اقدامات ذیل راهبرد 3 نقشه جامع علمی کشور و موارد ذیل راهبرد 7 فصل هفتم سند اسلامی شدن دانشگاه ها ودر راستای آموزش وترویج تفکر خلاق ایده پردازی وتوسعه فرهنگ نوآوری در کشور وتحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری ، شناسایی وحمایت از دانشجویان ، متخصصان و اساتید خلاق ، نوآور و کارآفرین و فراهم سازی زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آن ها برای ورود به فعالیت های کارآفرینانه وهمچنین خلق ارزش و تولید ثروت از دانش و فناوری ورفع مشکلات جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی تمهیدات و بسترهای لازم برای اشتغال دانش بنیان از طریق راه اندازی سرای نوآوری را فراهم نموده است.

سرای نوآوری

    سرای نوآوری یک نهاد اجتماعی است که از طریق ایجاد شبکه نوآوری شامل آموزش فناوری وخلاقیت ، مدارس کسب وکار ، مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها ، مراکز رشد ، پارک علم و فناوری وبهره گیری از زیرساخت های آزمایشگاهی ، کارگاهی وتحقیقاتی ، زیرساخت های تجاری سازی ، زیرساخت های حقوقی ،زیرساخت های مالی با تمرکز بر یک حوزه فناورانه منجر به پیشرفت جامعه در آن حوزه می گردد.

اهداف

1-     گسترش وتقویت اقتصاد منطقه ای در حوزه تخصصی فعالیت سرای نوآوری

2-    تلاشی پایدار به منظور رویایی با نیاز های حال و آینده و بستر سازی برای تکنولوژی های آینده

3-    تولید ثروت و افرایش کیفیت زندگی مردم ، افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش وابستگی کشور از طریق فناوری های تجاری شده توسطا دانشگاه

4-    ایجاد بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی میان ذی نفعان موثر در حل مسائل کشور

5-    کاهش ریسک پذیری دانشگاه از ایجاد درآمدهای غیر شهریه ای ومتنوع سازی منابع در آمدی

6-    تقویت آموزش ، پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی در حوزه تخصصی فعالیت سرا

7-    کمک به شکل گیری اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

وظایف

1-     ایجاد اکوسیستم نوآوری جهت تحقق کارآقرینی و اشتغال پایدار فناورانه

2-    کمک به تربیت نیروی انسانی توانمند متناسب با نیاز های واقعی کشور ، منطقه وحوزه تخصصی فعالیت های بازار فناوری وسراهای نوآوری

3-    ساماندهی توانمندی های فناورانه ، امکانات ومنابع واحدهای دانشگاهی در مناطق مختلف کشور در جهت همکاری های پایدار فنی اقتصادی با مراکز صنعتی وسایر ظرفیت های آمایشی موجود

4-    ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری از دانش وتوانمندی اساتید و دانشجویان واحد دانشگاهی جهت رسوخ فناوری در جامعه

5-    ایجاد بستر مناسب جهت شکل گیری واحد های تحقیق و توسعه شرکت ها و صنایع بزرگ صنعتی مستقر در بازار فناوری و سرای نواوری

6-    مشارکت فعال در ایجاد و توسعه شرکت های جدید فناورانه و شکل گیری خوشه های صنعتی نوین پیرامون حوزه تخصصی سراهای نوآوری مستقر در بازار نوآوری

7-    ایجاد روابط سازمان یافته و هدفمند با مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی و سرمایه محور ایجاد بازار فناوری در قطب های اقتصادی مبتنی بر فرصت های جعرافیای و همچنین ایجاد تعاملات بینالمللی در زمینه فناوری و نوآوری

8-    استعداد یابی دانش آموزان مدارس جهت ورود دانشآموزان با استعداد به سراها وسپس آموزش و رشد مهارت های آنان

9-    ایجاد سامانه ای قوی به منظور ثبت ایده ها و طرح های نو و خلاقانه ، فناورانه ، صنایع و مراکز با قابلیت همکاری به منظور تسریه و تسهیل فرآیند آموزش و کارآفرینی نوآوران وایده پردازان در داخل و خارج کشور

10- فراهم نمودن خدمات فناوری تا بازار در جهت توسعه فضای سالم رقابتی عرضه و تقاضای کالا

  

تعداد بازدید: 101
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal