دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
logo titlefa title
home
1399/02/20 اولین نشست  جلسه شواری سیاست گذاری فرش ماشینی
اولین نشست جلسه شواری سیاست گذاری فرش ماشینی

باسمه تعالی

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری سرای نوآوری فرش ماشینی روز شنبه مورخ 98/11/19در واحد کاشان برگزار گردید.