دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
logo titlefa title
home
1399/02/20 اولین جلسه شواری مرکز رشد سرای نوآوری فرش ماشینی در سال 1398
اولین جلسه شواری مرکز رشد سرای نوآوری فرش ماشینی در سال 1398

باسمه تعالی

جلسه شورای مرکز رشد سرای نوآوری فرش ماشینی روز دوشنبه مورخ 98/11/28 برگزار گردید