دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
logo titlefa title
home
1399/02/22 امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی کاشان و سرای نوآوری فرش ماشینی
امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی کاشان و سرای نوآوری فرش ماشینی

باسمه تعالی

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ، نوآوری و فناوری بین

سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی کاشان