دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
logo titlefa title
home
1399/02/23 اداره ها و شرکت های منعقدکننده  تفاهم نامه های همکاری
اداره ها و شرکت های منعقدکننده تفاهم نامه های همکاری

باسمه تعالی

           اسامی اداره ها و شرکت های منعقد کنندگان تفاهم نامه های همکاری با سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

ردیف

اداره / شرکت

امضاء کنندگان

تاریخ

عکس

1

 اداره بازرگانی کاشان

 مهندس حاج محمود تولایی

رئیس نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ، معادن وکشاورزی کاشان
دکتر حسین زینلی (رئیس واحد کاشان )
دکتر منصور دیاری (رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی واحد کاشان)

 99/2/6

 


 

 2

 اداره استاندارد کاشان

 دکتر غلامحسین بخردی

معاون مدیر کل ورئیس اداره استاندارد کاشان
دکتر منصور دیاری (رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی واحد کاشان )

 99/2/13

 


 

 3
 مجموعه
شرکت های بهتابان ، پرندریس ونرمینه بافت
 مهندس مصطفی اصفهانیان
مدیر مجموعه شرکت های بهتابان ، پرندریس ونرمینه بافت
دکتر منصور دیاری (رئیس سرای نواوری فرش ماشینی واحد کاشان )
 99/2/15 
                                                                                                       
4مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده کاشان

مهندس محمد رضا رسولیان

رئیس مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده کاشان

دکتر منصور دیاری (رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی واحد کاشان )
99/2/31