دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
logo titlefa title
home
1399/06/14 راهنمای دانشجویان جهت  استفاده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯿﺎر
راهنمای دانشجویان جهت استفاده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯿﺎر

Ø ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از آدرس ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده نمایید:

http://edu.iau.ac.ir

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ﻟﯿﻨﮏ دوم ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

جهت نحوه ورود و دیدن نمرات به فایل راهنما مراجعه شود
 
دریافت فایل راهنما 
 
تعداد بازدید: 77072
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal