دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
logo titlefa title
home
1395/09/28 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد براي ورودي 95 و بعد از آن
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد براي ورودي 95 و بعد از آن

نكات كليدي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد براي ورودي 95 و بعد از آن

1 - مدت مجاز تحصيل در دوره ارشد حداكثر 6  نيم سال است.

2 - حداقل واحد درسي براي هر ترم 8 وحداكثر 14 واحد مي باشد. (دانشجو در نيم سال آخر از شرط حداقل واحد معاف است)

3 - حداكثر واحد مجاز به همراه پايان نامه دو درس تا سقف 6 واحد است. (مجموعاً 12 واحد)

4 - تعداد واحد جبراني با توجه به تجانس يا عدم تجانس رشته در مقطع پايه ، حداكثر 12 واحد است كه الزاما بايد در نيم سال اول يا دوم انتخاب شود.

5 - حداقل نمره قبولي براي هريك از دروس اصلي 12 و ميانگين كل قابل قبول در هر نيم سال 14 است.

6 - كسب نمره قبولي حداقل 12 در دروس جبراني الزامي است، ولي نمره مذكور در معدل ترم و كل دانشجو محاسبه نمي شود .

7 - دانشجويي كه در هر نيم سال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند ، نمره آن درس يا دروس فقط در كارنامه ثبت مي شود ولي در معدل ترم و كل بدون تاثير خواهد بود.

8 چنانچه نمره يك درس به دليل حكم كميته انضباطي 25/. ثبت شود نمره مذكور در معدل تاثير خواهد داشت.

9 - غيبت در امتحان هر درس منجر به حذف آموزشي آن درس و درج غيبت موجه مي گردد.

10 - در صورتي كه دانشجو در درس يا دروسي بيش از حد مجاز غيبت نمايد و آن درس يا دروس در نيم سال بعد ارائه نگردد ، مسئوليت آن به عهده دانشجو خواهد بود .

11 دانشجويي كه معدل ترم زير 14 كسب كند مشروط تلقي مي شود .

12 دانشجويي كه دو نيم سال متوالي يا متناوب مشروط شود از ادامه تحصيل محروم مي شود.

13 دانشجو مي تواند با احتساب سنوات تحصيلي ، حداكثر از يك ترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

14 حداقل نمره قابل معادلسازي در دوره ارشد بارعايت ضوابط 14 مي باشد. (دروس كارورزي ، كارگاهي ، سمينار و پايان نامه قابل معادلسازي نمي باشد)

15 دانشجو موظف است قبل از شروع نيم سال سوم تحصيلي ، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي انتخاب نمايد .

16 دانشجو پس از تدوين پايان نامه و تاييد استاد راهنما به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ تصويب موضوع پايان نامه  مي تواند از پايان نامه خود دفاع نمايد.

17 دانشجو موظف است مطابق مقررات آموزشي و سنوات تحصيلي مادامي كه از پايان نامه خود دفاع نكرده باشد با شروع ترم تحصيلي بعد پايان نامه خود را تمديد نمايد.

18 هزينه تمديد پايان نامه به شرط آنكه درسي در كنار آن نباشد برابر نصف شهريه ثابت لحاظ مي شود .

19 نمره پايان نامه در ميانگين كل دوره محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي انجام مي شود ولي حداقل نمره لازم 14 مي باشد . ولذا دانشجويان محترم از ابتداي دوره به اين ماده آموزشي توجه داشته باشند.

20 چنانچه معدل كل دانشجو بعد از اتمام واحدهاي آموزشي كمتر از 14 باشد ، اجازه دفاع از پايان نامه را نخواهد داشت و موظف خواهد بود يك نيم سال حداكثر 10 واحد درسي از دروسي كه با نمره كمتر از 14 گذرانده ، مجددا به صورت ترميم معدل ( ترم جبراني )اخذ نمايد و بعد از كسب ميانگين 14 از پايان نامه دفاع نمايد .

21 در صورت تمايل، دانشجو با هر معدلي مجاز است جهت ارتقاء معدل حداكثر 10 واحد درسي با نمرات كمتر از 14 را مجددا بگذراند و معدل خود را ارتقا دهد.

22 چنانچه دانشجويي واحدهاي آموزشي خود را با معدل حداقل 14 گذرانده باشد ، مي تواند معادل تعداد واحد پايان نامه ، واحدهاي درسي مرتبط با رشته خود را با نظر گروه آموزشي اخذ و با ميانگين كل حداقل 14 بگذراند. معدل اين دروس ( دروس جايگزين پايان نامه ) در معدل كل موثر خواهد بود.

23 به شيوه دانش آموختگي كه در آن ، به جاي پايان نامه به ميزان واحد آن، درس انتخاب و گذرانده مي شود ، شيوه آموزشي اطلاق مي شود .

24 چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمي ( سرقت علمي ، جعل ، تقلب ، كپي برداري و غيره نمايد ) از ادامه تحصيل محروم مي شود .

                                                     حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                            دانلود فايل                 

 
تعداد بازدید: 47438
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal