دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند
logo titlefa title
home
1396/10/10 آگهي مزايده عمومي فروشگاه هاي برادران و خواهران
آگهي مزايده عمومي فروشگاه هاي برادران و خواهران

 

آگهي مزايده عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در نظر دارد محل فروشگاه هاي برادران و خواهران خود را از طريق مزايده عمومي براي مدت يكسال به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان ميتوانند از تاريخ نشر آگهي به مدت 10 روز كاري جهت دريافت اسناد مزايده، رويت محل و عودت پاكت پيشنهادي به دبيرخانه دانشگاه به آدرس: كاشان بلوار قطب راوندي خيابان استادان كد پستي:8715998151، صندوق پستي:433/87135 و يا به آدرس اينترنتي www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمايند . جهت شركت در مزايده، واريز مبلغ 000,200 ريال بابت خريد اسناد و مبلغ 000,000,17 ريال بابت تضمين شركت در مزايده به شماره حساب سيبا 0106353092008 به نام دانشگاه آزاد اسلامي كاشان يا ارائه ضمانت نامه بانكي معادل آن، الزامي است . هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد و دانشگاه در رد يا قبول هريك يا تمامي پيشنهاد ها مختار است . تلفن سايراطلاعات: داخلي 743-55540055-031

 دريافت اسناد

 

 

تعداد بازدید: 33
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal