دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
logo titlefa title
home
1397/02/18 مسجد
مسجد
 مسجد :
  واحد كاشان با توجه به اين كه از سال 63 تاسيس گرديده و به عنوان يكي از باسابقه‌ترين واحدها مطرح بوده است. پروژه كلنگ‌زني ساخت مسجد آن از سال 82 آغاز گرديده و در اجراي بخشنامه رياست محترم دانشگاه به شماره 205101/11 مورخ 17/8/85 روند ساخت با جديت پيگيري و در نهايت در ارديبهشت ماه سال90 توسط رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر جاسبي افتتاح گرديد.