دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
logo titlefa title
home
1398/02/15 دفتر توسعه آموزش پزشكي
دفتر توسعه آموزش پزشكي

معرفي دفتر مطالعات و توسعه اموزش پزشكي (EDO):

  مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) بعنوان مغز متفكر دانشگاه ، مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كشور بعهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود سازوكار دائمي در كليه دانشكده ها است تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي اركان آموزش دانشگاه تسري يابد. بمنظور فراهم كردن اين بستر اجرايي ايجاد دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني ايجاد گرديده است و طي يك آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) و نحوه تعامل آنها تعيين شده است .

 خلاصه اي ازشرح و ظايف دفاتر توسعه عبارتند از :

·      برنامه ريزي آموزشي با همكاري گروهاي آموزشي

·      ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

·      ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي فراگيران ، اعضاي هيات علمي و فرايند هاي آموزش دردانشكده

·      ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

·      ارائه مشاوره در زمينه اجراي روش هاي نوين آموزشي و مشاوره و مطالعه براي توسعه آموزش

·      شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

كميته هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

رديف

عنوان كميته

1

كميته اعتباربخشي

2

كميته مشورتي و شوراي آموزش دانشجويي

3

كميته برنامه ريزي درسي و طرح درسها

4

كميته جشنواره هاي آموزشي و كميته پژوهش در آموزش

5

كميته ارزيابي صلاحيت باليني

6

كميته ارزيابي و ارزشيابي

7

كميته توانمندسازي اساتيد

 

تعداد بازدید: 1
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal