معاونت علمی

آقای دکتر حسین خوشدل مفرد
پیام معاونت
همگام با ریاست محترم دانشگاه در ارتقاء و جهش شاخص ها کوشا باشیم.
 
وظایف و اختیارات
- تدوین وپیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه در چهارچوب اهداف علمی، فنی، فرهنگی و آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.
- نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشگاه با رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح علمی و آموزش عالی.
- بررسی شرایط ورود دانشجو به دانشگاه با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح در این زمینه.
- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط.
- اجرای امور مربوط به برنامه های آموزشی با همکاری واحدهای مربوط.
- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
- تهیه ضوابط و روش های لازم برای سنجش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی واحدهای دانشگاهی، اعضائ هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان واحدها.
- نظارت بر سنجش و ارزشیابی برنامه های آموزشی و متون درسی و هماهنگ ساختن آن ها بر مبنای سرفصل های مصوب شورای انقلاب فرهنگی در کلیه سطوح دانشگاهی.
- مطالعه و بررسی برنامه های آموزشی و مطالب درسی دانشگاه های پیشرفته داخلی و خارجی به منظور تجدید نظر در برنامه های آموزشی و همگام ساختن واحدهای دانشگاهی و دانشجویان با پیشرفت های علمی و فنی جهان.
- انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور گسترش کمی و کیفی واحدها و امکانات آموزشی.
- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به تاسیس، گسترش،انحلال و سایر تغییرات مربوط در واحدهای آموزشی،رشته ها و سطوح تحصیلی و پیشنهاد آن جهت تصویب در مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای ضوابط مصوب.
- فراهم نمودن امکانات لازم به منظور استخدام، تعیین محل خدمت و اداره امور مربوط به رفاه اعضای هیئت علمی.
- پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های واحدهای تحت سرپرستی با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.
 
 
معاونین پیشین
- دکتر مریم افتخاری 
- دکتر عباسعلی اکبرزاده مرشدی
- دکتر حسین بوجاری
- دکتر حسین زینلی
- دکتر حسین خوش دل
- دکتر منصور دیاری بیدگلی
- دکتر حسن قدرتی
- مهندس غلامرضا سلیمانی
- دکتر عبدالرضا مدرس زاده
- دکتر محمود محلوجی
- مهندس محمود بیدگلی

واحدهای تابعه
مدیریت خدمات آموزشی
اداره کارگزینی هیات علمی
دفتر سنجش و نظارت
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/20
تعداد بازدید:
26947
Powered by DorsaPortal