دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
logo titlefa title
home
دفتر رياست واحد
مسئـول دفتـر ريـاست
ابراهيم شبان زاده
داخلي :704- 702
مسئول دفتر عضوي از مجموعه دانشگاه است كه در برقراري، حفظ و بهبود ارتباطات ميان رياست و كارمندان و مراجعه كنندگان نقش راهبردي دارد و در جايگاه شغلي خود نمايانگر وجهه دروني و بيروني دانشگاه مي باشد و مهمترين پل ارتباطي حوزه رياست در داخل و بيرون از دانشگاه مي باشد و مسئوليت برنامه ريزي كليه برنامه هاي رياست محترم واحد در دانشگاه و خارج از دانشگاه را بر عهده دارد و مهمترين وظايف ايشان به شرح ذيل مي باشد.

كارشناس روابط عمومي
 •  برنامه ريزي و تنظيم امور دفتر رياست
 •  تنظيم برنامه سفر (ماموريت)،ديدارها، جلسات و مذاكرات رياست
 •  پيگيري دستورهاي صادره و گزارش نتايج آن به رياست
 •  گشايش پاكت نامه هاي رسيده و تنظيم كارتابل جهت صدور دستور رياست محترم
 •  تفكيك و ارجاع نامه هاي پاراف شده به قسمت هاي مربوطه
 •  تايپ نامه هاي مربوط به دفتر
 •  بايگاني نامه‌ها، صورتجلسات و بخشنامه هاي مربوط به دفتر
 •  هماهنگي هاني لازم با قسمتهاي داخلي دانشگاه و همچنين ادارات خارج از دانشگاه، دبيرخانه منطقه و سازمان مركزي دانشگاه
 •  اخذ مجوز ماموريت همكاران از منطقه و هماهنگي با دفتر معاونت محترم اداري مالي
 •  دريافت و ارسال فاكس هاي مربوط به دفتر
 •  جمع آوري آمار، گزارش ها، تنظيم و پاسخگويي به نامه هاي داخلي و خارج از دانشگاه
 •  اخذ آيين نامه ها و بخشنامه هاي آموزشي، دانشجويي، اداري و مالي از طريق سايت به طور روزانه
 •  اخذ نامه هاي منطقه از طريق سايت منطقه و ارجاع به رياست محترم جهت صدور دستور
 •  پاسخگويي به ارباب رجوع
تاریخ به روز رسانی: 1396/08/30
تعداد بازدید: 18411
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal